Reālas idejas par papildu ienākumiem


kur nauda tiek nopelnīta labi un jautri

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Reālas idejas par papildu ienākumiem nodokļu amnestiju Fizisko personu ienākumu un izdevumu atbilstības kontrole Foto: Gatis Dieziņš, A. Latvija joprojām daudzviet atpaliek no Eiropas Savienības ES dalībvalstu standartiem un tiesiskajām normām. Viena no šādām jomām ir fizisko personu ienākumu un izdevumu atbilstības kontrole, jo, nepanākot tajā progresu, Latvijā nav iedomājama veiksmīga korupcijas un nodokļu nemaksāšanas novēršana.

opciju koncepcija

Tomēr pašreizējais stāvoklis, kad negodīgu muitnieku, policistu, tiesnešu vai nodokļu nemaksātāju sievasmātes ir vienas no bagātākajām privātpersonām Latvijā, norāda — arī tiesiskā vide pie mums nav sakārtota. Daži piemēri. Valsts ieņēmumu dienests VID Kā norādīja VID ģenerāldirektora palīdze Dita Kļaviņa, šīs policijas amatpersonas deklarācijā ir norādīti visi viņa īpašumi un parādsaistības, tāpēc likums neesot pārkāpts un VID uzdevums naudas ideju pelnīšana pārbaudīt ienākumu un īpašumu izcelsmi.

Papildu ienākumi no vietnes, Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija | Valsts ieņēmumu dienests

Iepriekš presē bija informācija, ka N. Žuravļovam pieder seši dzīvokļi Rīgā, kurus viņš sācis pirkt Par dzīvokli Elizabetes ielā 8 vien Abos gadījumos ir pazīmes, ka minēto personu mantiskais pieaugums pārsniedz šo personu oficiālos ienākumus, tomēr VID pat neuzsāka nekādas šo personu ienākumu garantē opciju atšķirību pēc būtības. Attiecīgi grozījumi likumā tika pieņemti Pamatojoties uz grozījumiem likumā, Ministru kabinets Likums noteic, ka gadījumā, ja nodokļu maksātāja deklarētie ienākumi vai VID rīcībā esošajos pārskatos paziņojumos uzrādītie maksātāja ienākumi neatbilst viņa izdevumiem taksācijas gadā, VID rakstveidā brīdina maksātāju par papildu nodokļa summas noteikšanu uz aprēķinu pamata un maksātājs VID norādītajā termiņā iesniedz: 1 papildu deklarāciju atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai veidlapai par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu turpmāk — papildu deklarācija ; 2 taksācijas gada ienākumu deklarāciju, ja tā jau nav iesniegta; 3 taksācijas gada ienākumu deklarācijas precizējumu.

kādi ir bināro opciju tirdzniecības signāli

Nosakot nodokļu maksātāja īpašuma vērtību un tās pieaugumu, kā arī īpašuma palielinājumu pārbaudāmajā periodā, VID var izmantot Uzņēmumu reģistra, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, zemesgrāmatu un citu valsts reģistru datus, kā arī maksātāja papildu deklarāciju kopā ar tai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem par maksātāja ienākumiem un izdevumiem. Par maksātāja pierādījumiem nodokļa summas apstrīdēšanai ir atzīstami tikai tie maksātāja ieņēmumu un izdevumu attaisnojuma dokumenti, kas uzrādīti iesniegti reizē ar gada ienākumu deklarāciju, deklarācijas precizējumu un papildu deklarāciju.

Uzdot jautājumu

Tomēr uzreiz jāpiezīmē, ka nodokļu maksātāja ienākuma aprēķinu var veikt tikai par iepriekšējiem trim taksācijas gadiem hronoloģiskā secībā. Joprojām nodokļu maksātāji — vai visbiežāk nemaksātāji — var atsaukties uz ienākumiem iepriekšējos periodos, kaut vai puķu audzēšanu padomju laikos, un nekādu neatbilstību starp oficiālajiem ienākumiem un faktiskajiem personas izdevumiem nevar pierādīt.

Joprojām nav bijis arī nopietna precedenta, kad VID būtu veicis fiziskai personai nodokļu uzrēķinu, pamatojoties uz aprēķiniem par personas ienākumu un izdevumu neatbilstību. Ministru kabinets ir iesniedzis attiecīgu likumprojektu Saeimā, tas Tomēr šobrīd šā likumprojekta tālāka virzība ir apstājusies.

bināro opciju mmp

Sākumdeklarēšana iecerēta kā vienreizējs un obligāts pienākums ikvienam Latvijas pilsonim un nepilsonim, kā arī personai, kurai izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, deklarēt tās īpašumā arī kopīpašumā ar citu personu esošos nekustamos īpašumus ārvalstīs, kapitāla daļas ārvalstu kompānijās, skaidras naudas uzkrājumus virs 10 latiem utt. Ja persona nav iesniegusi sākumdeklarāciju, tiek atzīts, ka tai sākumdeklarēšanas pienākuma rašanās brīdī deklarējamās mantiskās vērtības nav piederējušas.

spoguļa līmenis tirdzniecībā

Tomēr, pēc autora domām, visai apšaubāma ir sākumdeklarēšanas nozīme iedzīvotāju ienākumu un izdevumu atbilstības nodrošināšanā. To pauduši arī citi autori.

praktisko iespēju tirdzniecība

Vēl jo vairāk, pēc autora domām, tad, kad esošais reālas idejas par papildu ienākumiem būs pieņemts, cīnīties ar negodprātīgiem nodokļu nemaksātājiem būs vēl grūtāk, jo visi iepriekš negodīgi iegūtie naudas līdzekļi tiks legalizēti. Piemēram, fiziskās personas varēs deklarēt kaut vai miljoniem lielas skaidras naudas summas un turpmāk mierīgi dzīvot, izmantojot sākumdeklarāciju. Var būt arī cits variants: personas, kurām nemaz nav nekādi miljoni jālegalizē, var norādīt neeksistējošas skaidrās naudas summas.

  1. Biznesa Inkubators - Ekonomikas un Kultūras augstskola
  2. 10 idejas, kā gūt papildus ienākumus - Papildu ienākumi papildus pamatdarbam bez ieguldījumiem

Taču tas nozīmē, ka Latvija pārkāps savas starptautiskās saistības, jo gan tieši, gan netieši sākumdeklarēšanas likums sekmēs netīrās naudas atmazgāšanu kā savā valstī, tā arī ārvalstīs. Var izmantot arī nodokļu amnestiju Pēc autora domām, problēma saistībā ar fizisko personu ienākumu un izdevumu reālas kontroles uzsākšanu jārisina pavisam citādā veidā pēc analoģijas ar citu valstu pieredzi līdzīgās situācijās.

Tā, piemēram, Dienvidāfrikas Republikas Līdzīgas nodokļu amnestijas programmas regulāri tiek pasludinātas arī daudzos ASV štatos.

Misūri štatā pavisam nesen, no Šajā laikā nodokļu maksātāji varēja nomaksāt štata budžetā nenomaksātās nodokļu summas bez jebkādām soda naudām, nokavējuma naudām utt. Tas neattiecās uz nodokļiem, par kuriem notiek tiesvedība civillietu, krimināllietu vai bankrota tiesās.

Laidienu arhīvs

Manuprāt, nodokļu amnestijas ideju vajadzētu adaptēt Latvijas apstākļiem un fizisko personu sākumdeklarēšanas likumu aizstāt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa amnestijas likumu. Ar nedeklarētiem ienākumiem ir jāsaprot ienākumi gan naudas līdzekļu veidā, gan arī ienākumi no ķermenisku vai bezķermenisku lietu saņemšanas savā īpašumā vai valdījumā, kā arī ienākumi, kas vēlāk jau ir transformēti citās lietās. Izņēmums ir gadījumi, kad par attiecīgo nodokļu nenomaksāšanu ir ierosināta un atrodas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai iztiesāšanas stadijā krimināllieta.

No tā iegūtu valsts, un arī fiziskās personas varētu uzsākt jaunu, pilnīgu legālu dzīvi. Jānis Grasis, Banku augstskolas docents Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.