Pirkt 30. iespēju


pirkt 30. iespēju

Savukārt, pircēji vēlas pirkt pie konkrētas cenas šādu grāmatu daudzumu: 4 eiro - 1 grāmata D 2 eiro - 3 grāmatas B 1 eiro - 5 grāmatas F Piedāvājumu S un pieprasījumu D attēlo grafikā, izmantojot dotos datus! Abos gadījumos redzams, ka punktā B gan pircēju, gan pārdevēju intereses ir vienādas.

Ja grāmatas cena ir 2,00, tad patērētāji grib un spēj iegādāties 3 grāmatas, un arī pārdevēji vēlas pie šīs cenas pārdot tikpat daudz.

pirkt 30. iespēju

Punktā B ir sasniegts tirgus līdzsvars Equilibrium. Tas nozīmē, ka, līdzsvara cenai esot 2,00 eiro, ir vienāds pieprasītais un piedāvātais preces daudzums 3 grāmatas. Šo daudzumu pirkt 30.

pirkt 30. iespēju

iespēju par līdzsvara daudzumu. Tirgus līdzsvars ir tāda situācija tirgū, kad pie noteiktas preces vai pakalpojuma cenas ir vienāds pieprasītais un piedāvātais preces vai pakalpojuma daudzums.

pirkt 30. iespēju

Tirgus līdzsvara cena ir tāda cena, pie kuras ir vienāds pieprasītās un piedāvātais preces vai pakalpojuma daudzums. Tirgus līdzsvara daudzums ir tāds preces vai pakalpojuma daudzums, kuru pie noteiktas cenas ir gatavs saražot uzņēmums un iegādāties pircējs.

pirkt 30. iespēju

Grafiski tirgus līdzsvars veidojas punktā, kur krustojas pieprasījuma un piedāvājuma līknes. Apmierināti būs visi pircēji, kas par šo cenu gribēja un spēja nopirkt, un visi pārdevēji.

pirkt 30. iespēju