Pircēja iespējas izmantošana


Garantija un atteikuma tiesības

Pasūtījums uz Jūsu norādīto adresi tiks nosūtīts darba dienu laikā. Pirms preču piegādes kurjers Jūs informēs, izmantojot īsziņu vai zvanot uz pasūtījumā norādīto tālruņa numuru. Lai pasūtījums tiktu veiksmīgi Jums piegādāts, lūgums, norādīt korektu adresi, pasta indeksu un tālruņa numuru. Vispārīgie noteikumi 1. LV interneta veikalā.

Tirgzinība

Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. LV mājaslapā, tad viņiem būs no jauna jāapstiprina Noteikumi.

pircēja iespējas izmantošana biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi

Noteikumu grozījumi ir pircēja iespējas izmantošana tikai tiem preču pasūtījumiem, kas tika iesniegti pēc Noteikumu grozīšanas. Iepirkties mūsu elektroniskajā veikalā ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām; nepilngadīgajiem no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar vecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem; juridiskām personām.

Pirkšanas un pārdošanas līguma pircēja iespējas izmantošana spēkā 2. LV neapņemas atsevišķi paziņot Pircējam par savu piekrišanu noslēgt līgumu. LV apstiprina pasūtījumu brīdī, kad sāk pircēja iespējas izmantošana izpildīt. LV interneta veikala datubāzē. Pircēja tiesības 3. LV interneta veikalā šo Noteikumu un interneta veikala noteiktajā kārtībā. LV interneta veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstveidā pa elektronisko pastu, norādot pasūtījuma numuruvai noteikumos norādītā termiņa laikā atgriezt daļu preču, kas nopirktas atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Paredzētās preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta, nav bojāts iepakojums vai pēc būtības cci indikators binārām opcijām mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota. Noteikumu 3. Pircējam ir jāpieņem preces šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un jāsamaksā par tām noteiktā summa.

Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā iesniegtie dati, viņam nekavējoties jāatjaunina tie. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. LV interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Ja Pircējs preču piegādes laikā bez svarīgiem iemesliem atsakās pieņemt preces, Pircējam jāsedz preču piegādes izmaksas. Pārdevēja tiesības 5. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta pircēja iespējas izmantošana darba stabilitātei un drošībai vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt viņa iespējas izmantot interneta veikalu vai izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

Ja radušies svarīgi apstākļi, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš neinformējot Pircēju. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs ir izvēlējies kādu no bezskaidras naudas norēķinu veidiem un nav samaksājis par precēm 2 divu darba dienu laikā.

pircēja iespējas izmantošana ziņu tirdzniecība binārā opcijas

Ja Pircējs ir izvēlējies norēķinu skaidrā naudā preču piegādes laikā, Pārdevējs, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto telefonu. Preču piegādes termiņu tādā gadījumā sāk rēķināt no dienas, kad notikusi saziņa ar pircēju. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot par to Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 divu darba dienu laikā.

LV ir tiesības atteikties no noslēgtā Pirkšanas un pārdošanas līguma, ja beigušies līgumā paredzēto preču krājumi, kā arī tad, pircēja iespējas izmantošana līgumu noslēgusi persona, kam atbilstoši šiem Noteikumiem nebija tiesību slēgt līgumu. Pārdevēja pienākumi 6. LV sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi un ar šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci.

Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 7 trīs darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa.

Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas formā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

pircēja iespējas izmantošana binārā opcija, kas tas ir pēc jūsu pašu vārdiem

Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi 7. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem: 7. Samaksa ar bankas pārskaitījumu — tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu un dodas uz tuvāko bankas filiāli vai izmanto interneta banku, lai pārskaitītu naudu uz kādu no STRIDER.

LV bankas kontiem. Samaksa ar kredītkarti vai izmantojot banklink pakalpojumu pircēja iespējas izmantošana tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izmantojot interneta bankas sistēmu, pārskaita naudu uz kādu no STRIDER.

Samaksa skaidrā naudā preču piegādes laikā — Pircējs par precēm samaksā to saņemšanas pieņemšanas un nodošanas laikā. Norēķinoties, izmantojot 7. Minētajos gadījumos preču sūtījumu sāk gatavot un preču piegādes termiņu sāk rēķināt tikai tad, kad saņemta samaksa par precēm.

Ja samaksa izņemot samaksu skaidrā naudā preču piegādes laikā saņemta darba dienā līdz Ja samaksa ir saņemta pēc Preču piegāde 8. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarota persona. Pārdevējs apņemas piegādāt preces, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus.

Distances līgums

Šie pircēja iespējas izmantošana netiek ievēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču neesamību. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu. Pircējs apņemas preces pieņemt pats.

Vispirms notiek tirgus segmentēšana, tad viens vai vairāki segmenti tiek izvēlēti tārgetēšanai un tad produkts vai piedāvājums tiek pozicionēts tā, lai vislabāk uzrunātu tārgetēto segmentu.

Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt pats, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, ņemot vērā pārējos Pircēja sniegtos datus, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

Preču piegādes laikā Ieguldījums ethereum kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs parakstās rēķinā-faktūrā pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots pircēja iespējas izmantošana stāvoklī. Gadījumā, ja Pircējs, ievērojot šos Noteikumus, atsakās no pica bitkoiniem un pārdošanas līguma, viņa pienākums ir apmaksāt visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Pārdevējam.

Design Thinking Video from MIT \u0026 Altitude kur redzēt opciju cenu

Šī Pārdevēja izmaksu summa tiek atrēķināta no Pircējam atmaksājamās naudas, kas samaksāta par precēm. LV ir tiesības piegādāt preces ar vairākiem sūtījumiem. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš 9. Visām precēm tiek izmantoti ražotāja noteiktie derīguma termiņi. Ja prece sabojājas garantijas perioda laikā, remonts tiek veikts bez maksas. Pārdevējs nesniedz preču garantijas remonta pakalpojumus, katrā konkrētā gadījumā Pircējs tiek novirzīts uz centru, kas nodrošina garantijas apkalpošanu.

LV netiek ierobežotas. Pātērētājs var nogādāt preces jebkurā no uzņēmuma veikalu tīkliem. LV pārdodamās preces īpašības tiek vispārīgi norādītas aprakstā, kas atrodas pie katras preces. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preces lielumam, formai un krāsai Pircēja izmantotā ekrāna īpatnību dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs noteiktiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantijas, ir spēkā attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par preču vai pircēja iespējas izmantošana neatbilstību patērētāja līgumam.

Pārdevējs apņemas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu nodrošināta reāla iespēja šīs preces lietot līdz derīguma termiņa beigām. Ja garantijas termiņš ir īpaši īss, preces interneta veikalā ir apzīmētas ar īpašu brīdinājuma zīmi. Preču atgriešana un maiņa Preču atgriešana un maiņa tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. Paredzētās preču atgriešanas un maiņas tiesības Pircējs var izmantot 30 četrpadsmit dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 3.

Atgriežamajai precei jābūt nebojātā oriģinālajā iepakojumā, Pircēja nebojātai, ar precei atbilstošu noformējumu nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u. Atgriežamās preces Pircējs var piegādāt pats uz pārdevēja norādīto adresi vai nosūtīt, izmantojot kurjera pakalpojumus.

Gadījumā, ja prece tiek atgriezta atbilstoši 3. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

Preču realizācijas stimulēšana

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā daļā noteikto preču atgriešanas kārtību. Atbildība Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nav sniedzis precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām.

LV sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgusies pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai arī tāda iespēja viņam tika dota. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur šīs tīmekļa vietnes, nekontrolē, kā arī nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

Ja radušies zaudējumi, vainīgā puse otrai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus. Informācijas apmaiņa Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta pircēja iespējas izmantošana. Personas datu aizsardzība LV interneta veikalu. LV interneta veikala apmeklētāju privātumu un sargā viņu personas datus, kas tiek sniegti Pārdevējam un ko Pārdevējs savāc tā, kā norādīts šajos Noteikumos, kuros paskaidrots, kāpēc Pārdevējs vāc personas datus un kā tos izmanto.

LV interneta veikalā, var to izdarīt, reģistrējoties šajās interneta mājaslapās vai pērkot bez reģistrācijas. LV interneta mājaslapā vai reģistrācijai izmantojot savu Facebook kontu, jāievada sava e-pasta adrese un parole.

SIA Lāči internetveikala privātuma politiku

Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus, vienlaikus apstiprina, ja ir informēts un piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, kas ir nepieciešami preču pasūtījuma izpildei. LV interneta mājaslapā, savā profilā sniedz šādus preču pasūtījuma izpildei nepieciešamus personas datus: vārds, uzvārds, telefona numurs, telefona numurs, e-pasta adrese, adrese, saņēmēja piegādes adrese.

Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas

Pirkuma bez reģistrācijas laikā Pircējam, pasūtot preci, jānorāda preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, piegādes adrese ja tiek izmantota citatelefona numurs, e-pasta adrese. Pircējs var, bet tas nav obligāti, sava konta personalizēšanai anketā ievietot savu fotoattēlu.

Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi 7.

Pārdevējs Pircēja fotoattēlu apstrādā uz piekrišanas pamata, kas tiek dota, Pircējam savā kontā augšupielādējot fotoattēlu. Pircēji, kas vēlas saņemt dažādus piedāvājumus un īpašu dzimšanas dienas atlaidi saviem bērniem, var norādīt šādus savu bērnu personas datus: vārds, dzimums, dzimšanas datums.

Pircēja bērnu personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, kas tiek dota, Pircējam savā kontā norādot savu bērnu personas datus.

Ja Pircējs nenorādīs savu bērnu personas datus, viņš nevarēs saņemt īpašos piedāvājumus un dzimšanas dienas atlaides saviem bērniem.

Šis paņēmiens ir iedarbīgs, taču tā izmaksas ir lielas, [2] "Atlaižu kuponi preses reklāmās" paņēmiena priekšrocība ir uzņēmuma iespēja novērtēt reklāmas efektivitāti, jo var noteikt, no kuriem izdevumiem tiek izmantots visvairāk kuponu.

Pārdevējs apstiprina, ka personas dati, kas norādīti LV interneta veikalā un preču piegādes vajadzībām. Šo datu apstrādes juridiskais pamats — preču pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana un izpilde. Pircējs apstiprina, ka viņš zina par savām tiesībām atteikties sniegt savus personas datus, kas norādīti Pircējam, kas vēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, jānorāda sava e-pasta adrese un telefona numurs reģistrācijas formā vai preču pasūtīšanas laikā. Pircējs var norādīt savā profilā kādā informācijā par precēm un piedāvājumiem tas ir ieinteresēts — šie dati arī pircēja iespējas izmantošana apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu izmantot personas datus tiešā mārketinga un administratīvām vajadzībām, sazinoties ar Pārdevēju pa adresi info STRIDER. LV interneta mājaslapā, savus privātuma parametrus un piekrišanu tiešajam mārketingam var pārvaldīt, pieslēdzoties savam kontam.

I. Vispārīgie noteikumi

LV interneta mājaslapas apmeklētāju datus Pārdevējs glabā ne ilgāk kā nepieciešams šajos Noteikumos norādītajām vajadzībām. LV interneta veikalā vajadzībām tiek glabāti un lietoti 10 gadus pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas.

LV interneta mājaslapas apmeklētāju pieprasījums atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas. Pārdevējs apņemas neatklāt personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz preču piegādes, Pārdevēja interneta lapas vai datubāzu, iekārtu administrācijas, ar Pircēja pasūtījumu pienācīgu izpildi un tiešā mārketinga piedāvājumu sūtīšanu saistītus pakalpojumus.

Visos pārējos gadījumos trešajām personām jebkuri Pircēja personas dati var tikt atklāti tikai LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Pārdevējs datu apstrādei piemēro drošības un apstrādes prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Pārdevējs veic atbilstošus tehniskos un bināro opciju stratēģijas skola pasākumus, lai nodrošinātu visu personas datu aizsardzību pret netīšu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām pārējām pircēja iespējas izmantošana apstrādes formām.

  1. Kontakti Noteikumi Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības.
  2. Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā.
  3. Ieņēmumi bez ieguldījumiem viegli un ātri
  4. Patērētāju tiesību aizsardzības likums