Papildu ienākumi kur atrast


papildu ienākumi kur atrast

Ja esat nolēmis izīrēt vai iznomāt sev piederošu nekustamo īpašumu, atcerieties, ka īpašuma izīrēšana jeb iznomāšana ir saimnieciskā darbība un no attiecīgi gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi. Papildu informāciju meklēt šeit.

papildu ienākumi kur atrast

Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo obligāto iemaksu objektu veic minimālās obligātās iemaksas 10 procentu apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša Vienas darbdienas laikā pašnodarbinātais elektroniskās deklarēšanas sistēmā saņem informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

papildu ienākumi kur atrast

Ja pašnodarbinātais kurš vienlaikus nav darba ņēmējs prognozē, ka viņa ienākumi nesasniegs eiro ceturksnī, pašnodarbinātais var iesniegt VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegumu par plānotajiem ienākumiem iesniedz: 1 līdz Apliecinājums iesniedzams brīvā formā EDS, izmantojot EDS sadaļu Sarakste ar VID uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumu; uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus; reizi ceturksnī maksā mikrouzņēmumu nodokli; iesniedz gada ienākumu deklarāciju; reizi papildu ienākumi kur atrast maksā mikrouzņēmumu nodokli; Deklarāciju ir jāiesniedz tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums kādā no ceturkšņa mēnešiem.

Pieņemot darbinieku, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un obligātās iemaksas.

papildu ienākumi kur atrast

Video instrukciju kā reģistrēt saimniecisko darbību skatīt šeit īres, nomas līguma kopiju. Ja ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas juridiskām personām un fiziskām personām, kuras šo iznomāto īpašumu izmanto savas saimnieciskās darbības veikšanai, pārsniedz 40 euro gadā, tad ir obligāti jāreģistrējas VID ar Pievienotās vērtības nodokli PVN apliekamo personu reģistrā.

Reģistrē saimniecisko darbību VID Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu Maksā mikrouzņēmumu nodokli Ja ienākumu izmaksā fiziskā vai juridiskā persona Ja ienākumu izmaksā fiziskā persona.

papildu ienākumi kur atrast