Kādi ienākumi internetā ir derīgi. Neatrodi atbildi?


Vispārīgie noteikumi 1. Šie noteikumi turpmāk — Noteikumi kādi ienākumi internetā ir derīgi piemēroti, izmantojot internetveikala www. Persona, kas apmeklē Vietni, apskata preces vai citu informāciju, vai jebkādā citā formā izmanto Vietnes pakalpojumus, tiek uzskatīta par Vietnes Pircēju turpmāk — Pircējs.

Pircēja darbības, izmantojot Kādi ienākumi internetā ir derīgi, ietver visas darbības, ieskaitot - preču turpmāk — Preces apskatīšanu, jebkādas informācijas lasīšanu, preču saglabāšanu, pasūtījumu veikšanu u.

Pircējs, jebkādā veidā un formā izmantojot Vietniapliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pircējiem, kuri nepiekrīt kaut vienam Noteikumu nosacījumam, nav tiesību izmantot Vietnes pakalpojumus.

bināro opciju tirgotāja piezīmes ieņēmumi no bin opcijām

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt sniedzamos pakalpojumus, sniedzamo informāciju un citus nosacījumus, kā arī jebkuras Noteikumu nostādnes. Pārdevējs par grozītajiem Noteikumu nosacījumiem informē, norādot Noteikumu derīguma datumu.

Aktuālā Noteikumu redakcija vienmēr ir publicēta Vietnē.

kā un kur ātri nopelnīt naudu binārās opcijas 10 no 10

Intelektuālā īpašuma tiesības 2. Vietne ir saistīta ar un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. Pārdevējs ir visu tiesību uz Vietnes saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, Pārdevējas grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus, īpašnieks un vai tam ir ekskluzīvas tiesības uz tā izmantošanu.

Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotogrāfijas, preču nosaukumi, zīmes, dizaini, logotipi un citi nosaukumi vai informācija, kas tiek sniegta Vietnē, ir Pārdevēja īpašums vai Pārdevējs likumīgi izmanto trešo personu tai piešķirtās tiesības. Pārdevējam arī pieder un vai Pārdevējs izmanto trešo personu sniegtās tiesības uz Vietnē sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem, aizsargātajām preču zīmēm vai rūpnieciskā dizaina tiesībām, ieskaitot autortiesības.

Kādus medicīnas izdevumus var iekļaut gada ienākumu deklarācijā?

Pircējiem netiek dotas nekādas netiešās vai kādas citas licencētās tiesības izmantot jebkuras Pārdevējam piederošas un vai Pārdevēja ar trešo personu piešķirtajām tiesībām izmantojamās preču zīmes, dizainu vai ar autortiesībām aizsargājamus elementus, kā arī līdzīgus elementus, kas pieder jebkurai Vietnē norādītajai trešajai pusei.

Pārdevējs vai trešās puses, ja tas tiek piemērots, bez jebkādiem teritoriāliem ierobežojumiem saglabā īpašuma un autortiesības uz Vietni un tajā sniegto informāciju, ieskaitot neierobežotu satura sniegšanu Vietnē, attēlus, grafiskos elementus, tekstu, programmatūru, audio, video un mūzikas ierakstus, attēlus, logotipus, fotogrāfijas.

Jebkāda trešo personu un vai Pircēju veikta Vietnes satura, dizaina apstrāde, tulkošana, kopēšana, izplatīšana un vai citāda izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas Pārdevēja atļaujas un vai neatbilstoši Noteikumiem ir autoru un citu tiesību pārkāpums, kas sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Pircēji nekādā gadījumā nedrīkst mainīt, atjaunot, kopēt, atkārtoti publicēt, ievietot, sniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātos darbus, jebkādā veidā izmantot vai izplatīt Vietni un vai tās saturu ieskaitot Vietnē sniegtos noteikumus un politikasieskaitot tekstu, aprakstus, kodus, grafiku, kodu un vai programmatūru vai jebkādu citu saturu, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu un vai atļauju šādu darbību veikšanai.

Pārdevēja tiesības un pienākumi 3.

kā ieguldīt litecoin tiešsaistes ieņēmumu pēdiņas

Pārdevējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu Vietnes funkcionēšanu, kā arī cenšas, lai Vietne darbotos nepārtraukti un bez aizķeršanās. Pārdevējam ir visas tiesības jebkurā brīdi un bez īpašas paziņošanas Pircējam mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un vai interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu.

Pircējs saprot un piekrīt, ka Pārdevējs netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Pircējam.

Pārdevējam ir tiesības bez atsevišķas paziņošanas Pircējam piesaistīt trešās personas jebkādu darbību, kas saistītas ar šiem Noteikumiem, veikšanai, kā arī trešajām personām nodot savas tiesības un saistības, kas tām rodas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai to daļu.

Biežāk uzdotie jautājumi GID | Valsts ieņēmumu dienests

Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot Pircēja piekļuvi Vietnei, ja: 3.

Pircējs, izmantojot Vietni, nodara kaitējumu Vietnei un vai Vietnes reputācijai. Pircēja tiesības un pienākumi 4. Izmantojot Vietni, Pircējs apņemas ievērot un nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.

  • Ja gribi izīrēt nekustamo īpašumu: kādi nodokļi jāmaksā valstij? | lovestory.lv
  • Pieskārienu iespēju stratēģijas
  • Likumdošanas normas paredz, ka saimnieciskā darbība jāreģistrē pirms tās uzsākšanas.
  • Uzturēšanās atļauja | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Gada ienākumu deklarēšana obligātos gadījumos Publicēts pirms 9 gadiem.
  • Kurš variants ir labāks

Pircējs apsola neizmantot Vietni tādā veidā, kas varētu radīt apdraudējumu Pārdevēja sniedzamo pakalpojumu pienācīgai darbībai, Vietnes serveru, datu drošībai vai ierobežot Vietnes iespējas pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām, kā arī neizmantot ļaunatūru un citu nevēlamu saturu. Pircējam pieslēgšanās dati jāglabā tādā veidā, lai to neuzzinātu trešās personas, izņemot personas, kuras Pircējs ir pilnvarojis pārstāvēt Pircēju Vietnes izmantošanai.

Pircējs apņemas nekavējoties paziņot e-pastā Pārdevējam, ja Pircēja pieslēgšanās dati un vai parole, kas nepieciešami Vietnes izmantošanai, ir tikuši zaudēti vai kļuvuši zināmi trešajām personām. Pircējs saprot un piekrīt, ka gadījumā, ja Pircēja pieslēgšanās dati kļūst zināmi trešajām personām, šādas trešās personas var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Pircējam, kurš apņemas šādas saistības pieņemt un pienācīgi pildīt. Pārdevējami nav pienākuma pārbaudīt neviena Pircēja identitāti.

Pircējs saprot un piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā un pārzina Pircēja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Pārdevēja Privātuma politiku. Binārās opcijas no 5 sekundēm vērā to, ka Privātuma politikā norādītas svarīgas Noteikumu nostādnes, rekomendējam Pircējam tās uzmanīgi izlasīt, lai pārliecinātos, ka visas Privātuma politikas nostādnes tam ir saprotamas un pieņemamas.

Ja Pircējs konstatē nepienācīgu Vietnes darbību un vai traucējumus Vietnes darbībā, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs viegli nopelnīt bez pirms Preces lietošanas sākuma apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

Atbildība 5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par tehniskiem, drošības vai ātra peļņa 30 Vietnes programmatūras vai datortehnikas traucējumiem, kurus varēja izraisīt Vietnes lietošana sīkdatnes, vīrusi u. Jebkāds saturs, kas ir lejuplādējams vai kā citādi iegūstams, izmantojot Vietni, Pircējs var lejuplādēt, pats uzņemoties visu risku, un par Pircēja datorsistēmai vai ierīcei nodarīto kaitējumu vai šādas lejuplādēšanas vai uz šarnīra balstīta bināro opciju stratēģija lietošanas dēļ zaudētajiem datiem ir atbildīgs tikai pats Pircējs.

Pircējs apņemas nodrošināt, lai Pārdevējam nekad nerastos nekāda tiesiskā atbildība, pienākums apmaksāt, atlīdzināt vai kā citādi kompensēt zaudējumus, kaitējumu vai citus izdevumus, kas radušies tādēļ, ka Pircējs izmanto Vietni. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi, Pārdevējs nekādā veidā neatbild par nekādu kaitējumu, ieskaitot netiešos zaudējumus vai peļņas, ienākumu un tamlīdzīgiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas dēļ vai kuri radušies tādēļ, ka Pircējs paļāvās uz Vietnē gūto informāciju.

Pārdevējs neatbild par trešo personu, piemēram, interneta, mobilo sakaru sniedzēju, e-pasta pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ Pircējam nesniegtajiem vai laikus nesniegtajiem pakalpojumiem. Pircējs atbild par pieslēgšanās datu pareizu lietošanu un glabāšanu.

Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kurus Pircējs var ciest tādēļ, ka trešās personas ir izmantojušas šo informāciju. Vietnē var būt saites uz trešo kādi ienākumi internetā ir derīgi vietnēm, kuras nepieder Pārdevējam vai Pārdevēja grupas uzņēmumiem.

Interneta veikala lietošanas noteikumi - Puratos

Saites tiek publicētas klientu ērtībai un Pārdevējs nekādi nekontrolē vietnes, uz kurām saites ir sniegtas, tāpat arī Pārdevējs nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par tajās esošo saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm. Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām. Piemērojamās tiesību normas 6.

Vietnes darbība tiek īstenota atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas raisījušies Vietnes darbības dēļ vai ir ar to saistīti, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja vienošanos neizdodas panākt — Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiesās. Līdztekus Noteikumiem attiecību starp Pircēju un Vietni regulēšanai tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību aktu nostādnes, speciālie nosacījumi un noteikumi, kā arī ierastā biznesa prakse.

Ja kāda no šo Kādi ienākumi internetā ir derīgi nostādnēm ir pretrunā likumiem vai arī ja kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnībā zaudē spēku, tā nepadara par nederīgām visas pārējās Noteikumu nostādnes. Pircējam prasība un vai sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem vispirms ir rakstiski jāiesniedz Pārdevējam.

Prasības un vai sūdzības lūdzam sūtīt uz e-pastu info. Vispārīgie pirkšanas noteikumi 7. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt.

Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumos noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Preces 8. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs.

Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas un citas nianses.

25 argumentēti iemesli kāpēc vajadzētu izmantot Facebook reklāmu

Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu pa telefonu vai ar Labāko iespēju tirdzniecības stratēģija palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts vai tiek saskaņots cits Preču piegādes laiks.

Personas datu apstrāde Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst sekojoši Pircēji, kas nav patērētāji fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību : a Pārdevēja esošie klienti; b jauni Kādi ienākumi internetā ir derīgi klienti pēc Līguma parakstīšanas.

Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces interneta veikalā. Pasūtāmo Preču summas minimālais apjoms nav noteikts, tomēr ja pasūtāmo Preču apjoms nesasniedz kg, Pircējam tiek piemērota piegādes maksā EUR 20 par katru piegādi. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam kādi ienākumi internetā ir derīgi pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas.

Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu latīņu burtiem un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, un parakstījis Līgumu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu, ja vien Pircējam nav piemērota pēcapmaksa.

iespēju stratēģijas konsultanti labākie padomi, kā nopelnīt naudu

Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu — tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. Katrs starp Kādi ienākumi internetā ir derīgi un Pārdevēju noslēgtais līgums tiek reģistrēts un uzglabāts pie Pārdevēja.

Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju vai tas tiks pievienots sūtījumam, atkarībā no pasūtījuma apjoma. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu pa telefonu vai ar SMS palīdzību un pasūtījums tiks atcelts.

ieņēmumi no bitkoiniem ir reāli bināro iespēju depozīts no 1 dolāra

Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 četrpadsmit kalendāro dienu laikā. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar: a apmaksas noteikumu grozījumiem; b piemērojamo tiesību aktu grozījumiem; c citiem pamatotiem iemesliem.

Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

Piegāde Pēc Pircēja izvēles, Preces piegādā Pārdevējs uz Pircēja norādīto adresi vai Preces ir iespēja saņemt Pārdevēja Noteikumos norādītajā adresē. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties Preču piegādes pakalpojumu, Preču pārdošanas līgumā norāda precīzu Preču piegādes vietu.

Pircēja pasūtījums tiek izpildīts plānotajā piegādes dienā kas norādīta paziņojumā par izsūtīšanu, izņemot gadījumus, ja iestājas notikumi, ko Pārdevējs nekontrolē. Parasti Preces tiek piegādātas uz Preču pārdošanas līgumā norādīto adresi Preču pārdošanas līgumā norādītajos termiņos. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu pa e-pastu.

Kā visātrāk apskatīt konta atlikumu? Redzam, ka vairums klientu jau ir pārgājuši uz mobilajām ierīcēm ar biometriskajiem sensoriem, tāpēc esam integrējuši biometrisko identifikāciju — ar biometriju konta atlikums ir viena skenējuma attālumā.

Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām. Kā pareizi ieguldīt bitkoinos to papildu transporta maksa netiek iekasēta.

Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam un kad Pircējs ir pilnībā apmaksājis Preces. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs kurjers un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis turpmāk — nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 1 algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; 2 izslēgts no Pārejas noteikumu

Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā kādi ienākumi internetā ir derīgi norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli, ņemot vērā kurjeru pakalpojumus sniedzošas -o organizācijas -u noteikumus. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.

Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.

Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē.

Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs.

Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam veiksmīgu tirgotāju darījumu kopēšana par Preču piegādi neatbilstošai personai.

Pircējam ir pienākums Preču piegādes brīdī pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

Parasti Preču sagatavošanas saņemšanai termiņi sniegti Preču pārdošanas līgumā norādītajos termiņos.

Biežāk uzdotie jautājumi GID

Pasūtītās Preces jāizņem ne vēlāk kā Līgumā norādītajā termiņā, ja ir paredzēta Preču saņemšana Pārdevēja adresē. Pasūtījums var tikt atcelts, ja preces netiek izņemtas Līgumā norādītajā termiņā. Saņemot Preces Pieejamās binārās opcijas adresē, Pircējam ir pienākums: a norādīt pasūtījuma numuru; b uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, sortimentu, piederumus un komplektāciju: a konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību -asPircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt; b Pircējam vai trešajai personai, kādi ienākumi internetā ir derīgi norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

Gada ienākumu deklarēšana obligātos gadījumos - LV portāls

Papildinformācija, kas ir saistīta ar Preču piegādi, sniegta Preču gamma tirdzniecība līgumā. Preču cena un piegādes izdevumi Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu Preču cenas var mainīties, bet šajā gadījumā Pārdevējs pēc iespējas īsākā laikā informē par to Pircējus.

Preču cenas tiek norādītas, neskaitot PVN tur, kur tas tiek piemērots tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. PVN tiek pieskaitīts, noformējot gala pasūtījumu.

Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde.

Gadījumā, ja demo konts vietnei Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot kādi ienākumi internetā ir derīgi norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski. Preču cenas neietver pasūtījuma piegādes izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties.

Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti Preču pārdošanas līgumā.