Izveidot tirdzniecības centru


Skatīt Ministru kabineta Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1.

  1. Zaudējis spēku - Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra nolikums
  2. Tirdzniecības iestādes veidi Komerciāla iestāde ir vieta, kur notiek vai tiek veikta komercdarbība.
  3. Tirdzniecības centrs — Vikipēdija
  4. Kā nopelnīt naudu wow leģionā
  5. Tirdzniecības centrs "Alfa" — Vikipēdija
  6. Akropole tiks atklāta 4. aprīlī: ko šis tirdzniecības centrs sniegs Rīgai?
  7. Jaunais tirdzniecības centrs "Sāga" plāno izveidot ap jaunas darba vietas - lovestory.lv
  8. Akropole tiks atklāta 4.

Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centrs turpmāk - centrs ir valsts pārvaldes iestāde, kas pilda kontroles funkcijas tirdzniecības un pakalpojumu jomā. Centrs ir Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas tiesību un saistību pārņēmējs.

Vēsture[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Tirdzniecības centra "Alfa" logotips līdz

Centra kompetencē ir: 2. Centrs ir Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde. Centrs ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu centra nosaukumu.

4.Tiks iestādīti vairāk nekā 700 koki

Centra darbību finansē, piešķirot dotācijas no vispārējiem valsts budžeta ieņēmumiem. Centram ir budžeta izveidot tirdzniecības centru Valsts kasē.

izveidot tirdzniecības centru

Centra uzdevumi 7. Centram ir šādi uzdevumi: 7. Centrs savus uzdevumus veic sadarbībā ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī sniedz informāciju valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijām par tirdzniecības uzņēmumos un pakalpojumu uzņēmumos konstatētajiem pārkāpumiem jomās, kuru uzraudzība vai kontrole ir minēto institūciju kompetencē.

Centra amatpersonu tiesības 9.

Satura rādītājs

Centra amatpersonas ir centra vadītājs, vadītāja vietnieks, vadītāja palīgs, struktūrvienību vadītāji, vecākie inspektori un inspektori. Centra amatpersonas ir ierēdņi ierēdņu kandidāti.

izveidot tirdzniecības centru

Centra amatpersonas savas kompetences ietvaros ir tiesīgas: Centra amatpersonu atbildība Centra amatpersonām ir aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus. Centra amatpersonu pieņemtos lēmumus un veiktās darbības var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā. Centra struktūra Centra darbu vada centra vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

izveidot tirdzniecības centru

Centra vadītājs: Centra struktūrvienības darbojas saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātiem nolikumiem. Centrs ir tiesīgs izveidot reģionālas struktūrvienības. Noslēguma jautājumi Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes Ministru prezidents A.