Investīciju pamati finanšu tirgos, Aktīvā un pasīvā līdzekļu pārvaldīšana – kas tā ir un vai to var salīdzināt?


Finanšu tirgos kāpums un izteiktas cenu svārstības

Turklāt jūlijā tirgu satrauca arī Covid vīrusa delta varianta izplatīšanās, kas varētu piespiest valstu valdības atjaunot ierobežojumus vai pat lokdaunu.

Līdz ar to vairums indeksu pagājušajā mēnesī vairākkārt kritās. Taču katru reizi investori aktīvi izmantoja īslaicīgo cenu kritumu, lai iegādātos akcijas par zemāku cenu. Vissmagākos zaudējumus cieta Āzijas uzņēmumu akcijas, Ķīnas varas iestādēm pastiprināti vēršoties pret privāto sektoru. Pagājušajā mēnesī Ķīnas valsts amatpersonas ierosināja izmeklēšanu par kiberdrošības pārkāpumiem attiecībā uz datu glabāšanu kopbraukšanas uzņēmumā Didi Global īsi pēc tam, kad uzņēmuma akcijas sākotnējā publiskajā piedāvājumā Ņujorkas biržā tika pārdotas par 4,4 miljardiem USD.

Vēlāk Ķīnas varas iestādes noteica būtiskus ierobežojumus līdz šim plaukstošajai privātuzņēmumu darbībai izglītības un apmācības jomā.

investīciju pamati finanšu tirgos

Jaunie noteikumi, kuri iegrožo izaugsmi un dažos gadījumos pat pilnībā sagrauj uzņēmuma izmantoto biznesa modeli, lika investoriem no jauna izvērtēt regulatīvā riska draudus, un viņi sāka atbrīvoties no ieguldījumiem šādos uzņēmumos. Šo tendenci vēl vairāk pastiprināja Ķīnas eksportētāju likstas, jo to izmaksas aug un piegādes ķēdēs jau ilgāku laiku rodas pārrāvumi pārvadājumu konteineru deficīta dēļ.

Centrālās bankas sāk izteikt mājienus par to, ka vērienīgajiem stimuliem, kas tika ieviesti ekonomikas atbalstam laikā, kad Covid dēļ bija ieviesti stingri ierobežojumi, ir pienācis gals.

Valsts parāda vadība

Centrālo banku vadība apzinās, ka mājieni par finanšu stimulu apsīkumu var izprovocēt nopietnas korekcijas tirgū, tāpēc viņi ir ļoti piesardzīgi savos izteikumos. ECB izvairījās pieminēt iespēju, ka varētu tikt pārsniegts arī jaunais slieksnis, taču ECB prezidente Kristīne Lagarda atzina, ka cenas varētu pakāpties augstāk par izvirzīto mērķa inflāciju.

Cenas, ko patērētāji ASV maksā par precēm un pakalpojumiem, jūnijā uzrādīja visaugstāko kāpumu kopš Bāzes patēriņa cenu indekss PCIkurā nav iekļautas cenas, kam raksturīgas izteiktas svārstības un ko plaši izmanto inflācijas mērīšanai ASV, Tomēr, spriežot pēc investoru reakcijas, tirgus dalībnieki joprojām tic FED prognozei par to, ka inflācijas izrāviens ir pārejoša parādība.

Patlaban tirgu ietekmē gan pozitīvu, gan negatīvu faktoru kopums.

Krišjānis Kariņš par Latvijas ieguldījumu un stingrāku finanšu uzraudzību

Piemēram, uzņēmumu otrā ceturkšņa finanšu rezultāti ietekmēja akciju indeksus pozitīvi, jo vairumam kompāniju izdevās pārsniegt plānotos investīciju pamati finanšu tirgos. Tirgus dalībnieku sākotnējais uztraukums par Covid vīrusa delta varianta izplatību atslāba, jo vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars aug un arī pilnīga lokdauna atjaunošanas iespējamība vairs nešķiet tik ticama. No otras puses, cenu virzības rādītāji turpina pasliktināties. Lai arī pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka ar tirgu viss ir kārtībā, minētie fakti liecina, ka tirgū var iestāties panīkums.

Nodokļu sloga palielināšana ir vēl viens ilgtermiņa risks, kas apdraud IT nozares līderus un citus starptautiska mēroga uzņēmumus. Plāns, kura mērķis ir apkarot izvairīšanos no nodokļiem, ietekmēs tādus milzīgus uzņēmumus kā Amazon, Facebook, Google u.

investīciju pamati finanšu tirgos

Izmaiņas ieguldījumu portfeļu pārvaldībā Gada pirmajā pusē izdevās gūt pietiekami labu peļņu, taču jūlijā pastiprinājās cenu svārstības un finanšu modelēšanas rezultāti kļuva pretrunīgi.

Tas mudināja kļūt piesardzīgākiem savās tirgus prognozēs, un mēs pieņēmām apdomīgu lēmumu normalizēt riskus mūsu investīciju portfeļos.

Aktīvā un pasīvā līdzekļu pārvaldīšana – kas tā ir un vai to var salīdzināt?

Pamatā mēs samazinājām ieguldījumus enerģētikas nozarē, rūpniecībā un potenciāli vērtīgo akciju segmentā, kā arī pilnībā likvidējām ieguldījumus izejmateriālu ražošanas sektorā.

Šādi iegūtos naudas līdzekļus izmantojām, lai palielinātu ieguldījumus aktīvos ar fiksētu ienākumu. Atis Krūmiņš ATRUNA Brīdinājumi Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.

Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

  • Strādāt ar binārām opcijām, kas tas ir
  • Investīciju stratēģijas valūtu un izejvielu tirgus
  • Finanšu tirgos kāpums un izteiktas cenu svārstības | Luminor
  • Vērtspapīri iekšējā tirgū | Vērtspapīri iekšējā tirgū | Valsts kase

PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem. Uzraudzības iestāde Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

investīciju pamati finanšu tirgos

Publikācijas saturs un avots Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

investīciju pamati finanšu tirgos

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts.

Personīgais brokeris

Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu. Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu investīciju pamati finanšu tirgos pārbaudi.

Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās atšķirība starp opciju un nākotnes līgumu nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu. Šis nav padoms Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā investīciju pamati finanšu tirgos konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām.

Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto. Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās investīciju pamati finanšu tirgos uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi.

Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju.

investīciju pamati finanšu tirgos

Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams. Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem.