Interneta ieņēmumi no noguldījumiem, Termiņdepozīts - Swedbank


Interneta ieņēmumi no noguldījumiem

Kad un ko par klientu kontiem banka ziņos Valsts ieņēmumu dienestam Ieņēmumi no depozītiem internetā, Termiņdepozīts Saturs Termiņdepozīts Termiņdepozīts Noguldījumu garantijas likums Saskaņā ar LR "Noguldījumu garantiju likumu" ikvienam Latvijas komercbankas, tostarp Swedbank termiņdepozītam, noguldījumam Krājrīka kontā, Pilngadības krājkontā vai norēķinu kontā tiek garantēta atlīdzība noguldījuma apmērā līdz pat EUR vienam noguldītājam.

Noguldītājam rodas tiesības uz garantēto atlīdzību, ja kredītiestādei, kurā izvietoti viņa naudas līdzekļi, konstatē noguldījumu nepieejamību, t.

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību par komercbankā izvietotajiem naudas līdzekļiem norēķinu konta atlikums, termiņdepozīts, Krājrīks, Pilngadības krājkonts noguldījumu apmērā ir ikvienai privātpersonai.

Interneta ieņēmumi no noguldījumiem

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR vienam noguldītājam. Interneta ieņēmumi no noguldījumiem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību EUR apmērā, ja naudas līdzekļi ir izvietoti bankā pēdējo trīs mēnešu laikā un noguldījumu veido: naudas summa no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu; sociālie pabalsti, kompensācijas; kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu.

Interneta ieņēmumi no noguldījumiem

Termiņdepozīts Privātpersonai garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par: noguldījumiem, ieņēmumi no depozītiem internetā saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums; noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem; privāto pensiju fondu noguldījumiem; noguldījumiem mazākiem par EUR 10, ja pēdējo divu gadu laikā ar tiem nav veikti nekādi darījumi.

Noguldījumu nepieejamības gadījumā garantētās atlīdzības izmaksa noguldītājiem notiek, sākot ar Garantētās atlīdzības izmaksa paredzēta tikai euro valūtā, atlikumi ārzemju valūtā tiek pārrēķināti euro.

Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!

Interneta ieņēmumi no noguldījumiem

Norādiet savu kontaktinformāciju un mēs ar Jums sazināsimies! Vārds, Uzvārds. Vairāk saistītu.

Interneta ieņēmumi no noguldījumiem