Iespējas un garantē atšķirības, Demokrātija — Vikipēdija


Preču zīme — preces atšķirības zīme, kuru vērts aizsargāt Publicēts pirms 7 gadiem.

iespējas un garantē atšķirības

Izvērtē satura aktualitāti! Tāpēc katrs komersants cenšas savu preci un pakalpojumu padarīt pēc iespējas atpazīstamāku. Viens no risinājumiem ir preču zīme — atšķirības zīme, kas patērētājam plašajā piedāvājumā pēc vizuālām pazīmēm ļauj ērti atrast konkrēto produktu. Sastopama arī negodīga konkurence, kad ar patērētāju uzticību iemantojušu preču zīmi vai tai vizuāli līdzīgu tirgū parādās cita uzņēmuma produkti.

iespējas un garantē atšķirības

Tādā veidā tiek maldināts patērētājs, kurš paļaujas iespējas un garantē atšķirības pirmajām asociācijām. LV portāla skaidrojumā lasiet, kas ir preču zīme un kādēļ to nepieciešams reģistrēt.

Unikāla un novatoriska studentu atbalsta programma un pastorālās aprūpes sistēma Mums rūp visi skolēna ceļojuma aspekti. Mūsu visaptverošais studentu atbalsta pakalpojumu klāsts nodrošina mūsu studentu fizisko, emocionālo un garīgo labsajūtu. Nodrošināt savam bērnam gādīgu un viesmīlīgu vidi un nodrošināt, lai viņiem būtu neaizmirstama pieredze, ir visa mūsu darījuma pamatā. Mūsu spēcīgo pastorālās aprūpes sistēmu pamato politika un procedūras, kas vērstas uz bērnu drošību un studentu labklājību. Mēs atzīstam, ka visi studenti tiek vērtēti kā indivīdi un tiek vadīti kā produktīvi, atbildīgi un gādīgi pilsoņi.

Reģistrāciju Latvijā veic Patentu valde. Preču zīmes īpašniekam pieder izņēmuma tiesības. Kopš reģistrēšanas preču zīmi jāsāk izmantot 5 gadu laikā. Preču zīme var piederēt juridiskai un fiziskai personai. Likums aizsargā nereģistrētas preču zīmes. Preču zīmei jābūt atšķirīgai Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm, izņemot īpaši norādītus gadījumus.

Šāds skaidrojums dots likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", atzīmējot, ka termins "preču zīme" ietver arī pakalpojumus. Preču zīme garantē preču vai pakalpojumu izcelsmes identitāti patērētājam, sniedzot tam iespēju bez jebkādas sajaukšanas atšķirt marķētās preces vai pakalpojumus no citiem, kam ir citāda izcelsme un arī kvalitāte. Tā aizsargā komersanta ieguldījumu savu preču vai pakalpojumu pozicionēšanā tirgū un uzņēmuma reputāciju. Preču zīmes ikdienā redzam uz pārtikas produktu iesaiņojuma, apģērba, medikamentiem, laikrakstiem utt.

 • Ienākumi internetā ar labiem ienākumiem 2022
 • Latvijas Republikas Satversmes
 • Kā nopelnīt naudu biznesa plānos
 • Var piederēt tikai akciju sabiedrības darbiniekiem; Akcijas var apmaksāt pati sabiedrība; Ja darbinieks pārtrauc darba attiecības ar akciju sabiedrību, tad personāla akcijas pāriet sabiedrības īpašumā; Ja darbinieks aiziet pensijā, tad drīkst paturēt akcijas līdz nāvei.
 • Opcijas izsniedz uzņēmums vai finanšu iestāde.
 • Pilsoniskās un politiskās tiesības

Preču zīmi var veidot jebkurš apzīmējums, ko var grafiski attēlot un kas ļauj atšķirt viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Preču zīmes var būt: vārdiskas — sastāv no burtiem, vārdiem, arī no personvārdiem, uzvārdiem, cipariem; grafiskas — attēls, zīmējums, grafisks simbols, krāsas tonis, krāsu salikums; telpiskas — telpisks apjoms, preces vai tās iesaiņojuma forma; kombinētas — sastāv no iepriekšminēto elementu kombinācijām preces etiķete u.

Latvijā preču zīmju reģistrēšanu veic Patentu valde. Preču zīmi reģistrēt var jebkura fiziska un juridiska persona, samaksājot valsts nodevu. Vienai personai var piederēt arī vairākas preču zīmes. Preču zīme var būt arī divu vai vairāku personu kopīpašums.

iespējas un garantē atšķirības

Preču zīmes reģistrē gan lieli, gan mazi uzņēmumi, kuri apzinās, ka preču zīme iespējas un garantē atšķirības nozīmīgs ieguldījums tālākā biznesa attīstībā. Arī dažādas iestādes un organizācijas reģistrē savas preču zīmes, piemēram, vairākas Latvijas augstākās izglītības iestādes kā preču zīmi vai ir iespējams nopelnīt naudu tirdzniecībā reģistrējušas savus logo.

 1. Ja nepieciešama savlaicīga piegāde, ir daudz iespēju arī piegādes ātruma ziņā.
 2. Opciju darījumu apmaiņas opcija
 3. Vērtspapīri — teorija. Ekonomika, - klase.
 4. Kā ātri nopelnīt naudu par iespējām
 5. Juridisks paziņojums

Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore Dace Liberte norāda: "Jebkurš logo, kad to sāk izmantot saistībā ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kļūst par preču zīmi. Šīs zīmes lieto tirdzniecības uzņēmumi uz produktiem, kuru ražotājs nav pats uzņēmums, bet gan tikai produktu izplatītājs. Piemēram, privātā preču zīme ir "Rimi Basic", "Narvesen Baltija".

Var aizliegt izmantot līdzīgu zīmi Personai, uz kuras vārda preču zīme ir reģistrēta, pieder izņēmuma tiesības. Tas nozīmē, ka zīmes īpašnieks ir tiesīgs citām personām komercdarbībā, piemēram, uz preces iepakojuma un reklāmā, aizliegt izmantot konkrēto preču zīmi un tai līdzīgu apzīmējumu saistībā ar identiskām vai līdzīgām precēm. Patentu valdes kompetencē nav pārliecināties, vai reģistrēšanai pieteiktā preču zīme vai tai līdzīga zīme ir vai nav jau reģistrēta.

Liberte atzīmē, ka konkurenti pēc tam var iesniegt iebildumus, ja uzskata, ka attiecībā uz preču zīmi ir pārkāptas izņēmuma tiesības. Ir uzņēmēji, kas apzināti izvēlas savu preču zīmi izveidot līdzīgu jau esošai un patērētāju uzticību iemantojušai preču zīmei, tādējādi cerot vieglāk ienākt tirgū. Ja pēc preču zīmes īpašnieka ieskatiem kāda cita persona ir pārkāpusi izņēmuma tiesības, viņš ir tiesīgs to brīdināt par iespējamo pārkāpumu iespējas un garantē atšķirības vērsties tiesā ar prasību.

IESPĒJA UZ ROBEŽAS

Izņēmuma tiesības uz preču zīmi stājas spēkā ar dienu, kad publicēts paziņojums par preču zīmes reģistrāciju. Ja izņēmuma tiesības grib iegūt citās valstīs, preču zīme ir jāreģistrē katrā konkrētajā valstī.

Juridisks paziņojums Atbildības ierobežojums Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes mērķis ir veicināt piekļuvi informācijai par pašu iestādi, kā arī tās darbību. Mūsu mērķis ir izplatīt pēc iespējas pilnīgāku, precīzāku un aktuālāku informāciju. Eiropas Parlaments pēc informācijas saņemšanas par kļūdām raudzīsies, lai tiktu veikti nepieciešamie labojumi. Tas var atbildēt tikai par savu kļūdu radīto kaitējumu saskaņā ar šeit pēdējā rindkopā paredzētajiem nosacījumiem. Šajā vietnē publicētā informācija ir vispārīga, un tādēļ tā nav paredzēta individuālu vajadzību apmierināšanai.

Tajās valstīs, kas ir Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju vai ar to saistītā protokola dalībvalstis, preču zīmes reģistrēšanai var izmantot starptautiskās reģistrācijas iespējas. Uzņēmumi, kuri grib darboties Eiropas tirgū, var izmantot Eiropas Kopienas EK preču zīmes reģistrācijas sniegtās iespējas ar vienu pieteikumu iegūt aizsardzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Jāpārdomā visas detaļas Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas Patentu valdē, saistībā ar preču zīmi ir jāpārdomā visas detaļas. Ja preču zīme tiks reģistrēta melnbalta, tad tāda tā tiks aizsargāta un nevarēs šo zīmi lietot visās iespējamajās krāsu kombinācijās.

iespējas un garantē atšķirības

Ja reģistrētajā preču zīmē ir ietverts tas pats vārds divās valodās, piemēram, "laime" un "happiness", preču zīme tiks aizsargāta kā viens veselums un izņēmuma tiesības attieksies uz konkrēto divu vārdu kombināciju, nevis katru vārdu atsevišķi. Tomēr izņēmuma tiesības nozīmē tiesības aizliegt citām personām komercdarbībā izmantot ar preču zīmi sajaucamus līdzīgus apzīmējumus, tāpēc katrs gadījums vērtējams atsevišķi.

Likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 6. Piemēram, nereģistrēs preču zīmi, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem, zīmi, kurai trūkst jebkādas atšķirtspējas attiecībā uz pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem vai kas ietver sevī valsts dienestu atšķirības zīmes.

Enerģija visiem

Patentu valdes mājaslapā skaidrots: "Preču zīmes tiek uzskatītas par sajaucami līdzīgām, ja var atzīt, ka pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji šos apzīmējumus sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītus. Nav nepieciešams, lai būtu bijuši reālas sajaukšanas gadījumi. Preču zīmes parasti salīdzina kopumā, ņemot vērā, ka patērētāja uztverē dominē pirmais iespaids, turklāt būtiskas ir nevis detalizētā salīdzinājumā konstatējamās atšķirības, bet gan zīmju kopīgie elementi, kas izraisa savstarpējas asociācijas un kas ietekmē patērētāju uztveri.

Salīdzināts tiek zīmju vizuālais kopiespaids, fonētiskais skanējums, kā arī semantiskās jēdzieniskās asociācijas. Lai salīdzināmās zīmes tiktu uzskatītas par sajaucami līdzīgām, pietiek ar līdzību kaut vienā no trim minētajiem aspektiem.

Tomēr parasti par sajaucamām neuzskata zīmes, kas attiecas uz būtiski atšķirīgām komercdarbības nozarēm.

Demokrātija

Arī nereģistrēto preču zīmju aizsardzību regulē likums "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", kura 4. Tāpat zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt komercdarbībā lietot apzīmējumu, kurā atveidota, imitēta, tulkota vai transliterēta plaši pazīstama preču zīme, arī saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi plaši pazīstamas preču zīmes precēm vai pakalpojumiem, bet ar nosacījumu, ka šī apzīmējuma lietošanu patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieku un ka šāda lietošana var kaitēt plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka interesēm.

Nereģistrētas preču zīmes var aizsargāt ar Konkurences likuma 5. Reģistrētā zīme jāizmanto Reģistrētā preču zīme piecu gadu laikā pēc tās reģistrācijas jāsāk faktiski izmantot, citādi tās reģistrācija tiks atcelta.

Likuma izpratnē par faktisku preču zīmes izmantošanu atzīst tādu preču zīmes lietošanu komercdarbībā, kuras mērķis ir iegūt vai uzturēt tirgū noteiktu vietu attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem. Par preču zīmes izmantošanu uzskata arī tās lietošanu Latvijā uz tādām precēm vai to iesaiņojuma, kuras paredzētas tikai eksportam. Ja preču zīme noteiktu laiku nav tikusi izmantota, tās reģistrācija ir atcelta un, piemēram, uzņēmums ir likvidēts, preču zīme kļūst brīvi pieejama un cita persona to var reģistrēt.

Preču zīme – preces atšķirības zīme, kuru vērts aizsargāt

Ir produkti, pēc kuriem cilvēkiem veidojas nostalģija, piemēram, pēc bērnībā iemīļotā saldējuma, konfektēm, kas raisa asociācijas ne tikai ar garšu, bet arī produkta iepakojumu. Uzņēmēji šo apstākli izmanto pircēju pievilināšanai, laižot tirdzniecībā produktu ar preču zīmi, kas raisa asociācijas ar pirms daudziem gadiem atzinību iemantojušo produktu. Šāda prakse nav aizliegta, lai gan produkts ir citas kvalitātes.

Patentu valdē norāda, ka šādi gadījumi ir bijuši.

ASCI atšķirība

Latvijā reģistrētās Preču zīmes var aplūkot meklēšanas reģistrā. Izlasi par iespējām to izmantot!

iespējas un garantē atšķirības

Labs saturs.