Finanšu darījumu tirdzniecība. Tirdzniecības finansēšana - Baltic International Bank


Apstiprināti: Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Vispārīgie noteikumi 1.

Uzzini vēl par šo tēmu

Rīgas Fondu biržas turpmāk tekstā — Birža Tirdzniecības noteikumi turpmāk tekstā — noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma Šie noteikumi nosaka uzdevumu iesniegšanas, cenu noteikšanas un tirdzniecības kārtību Biržā.

Ar Biržas Valdes turpmāk tekstā — Valde lēmumu tiek noteikts: 1.

bināro opciju diapazona diapazons

Darījumi tiek noslēgti ar automatizētās tirdzniecības sistēmas turpmāk tekstā — ATS palīdzību. ATS un citu elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Valde. Dažādiem finanšu instrumentu kopumiem, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības turpmāk tekstā — finanšu instrumentu šķiras vai vienas šķiras finanšu instrumentiem atšķirīgos valūtas segmentos var tikt noteikta dažāda tirdzniecības kārtība, ko apstiprina Valde.

Vienas emisijas finanšu instrumenti var tikt iekļauti tikai finanšu darījumu tirdzniecība valūtas segmentā. Valde ir tiesīga apturēt tirdzniecības sesiju vai tirdzniecību ar jebkuras emisijas finanšu instrumentiem, ja tās sekmīga norise ir apdraudēta vai nav iespējama Finanšu darījumu tirdzniecība noteikumu, nolikumu, Garantiju fonda noteikumu vai ar tiem saistīto lēmumu neievērošanas vai pārkāpumu dēļ, vai arī ja tiek apdraudēta tirgus drošība.

"Finanšu tirgi"

Ja darījuma puses tam piekrīt, Valde līdz norēķinu veikšanas brīdim ir tiesīga atcelt darījumu, ja ir pārkāptas Biržas noteikumu, nolikumu, Garantiju fonda noteikumu vai ar tiem saistīto lēmumu prasības vai arī tiek apdraudēta tirgus drošība. Uzdevumu iesniegšana 2. Uzdevumus Eness binārās opcijas ir tiesīgs iesniegt Brokeris, kuram Biržas biedrs ir piešķīris tiesības Biržas biedra vārdā darboties Biržā un kuram Valde ir piešķīrusi Biržas brokera statusu.

Kā uzsākt tirdzniecību Kā uzsākt tirdzniecību 1. Lai noslēgtu līgumu un atvērtu finanšu instrumentu kontu, klientam jāuzrāda šādi dokumenti: privātpersonām jāuzrāda pase; statūtu oriģināls vai notariāli apstiprināta to kopija; reģistrācijas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija; izziņa no uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām; dibinātāju sapulces protokola oriģināls vai notariāli apstiprināta tā kopija ģenerālā pilnvara. Rīkojumu izvietošanas veidi: interneta platformā, bez brokera starpniecības; sazinoties ar brokeri izmantojot telefonu; nosūtot pieteikumus internetbankā. Pirms darījumu attiecību uzsākšanas lūdzam iepazīties ar informāciju, kas ir izvietota šīs lapas sadaļā Ieguldītāju interešu aizsardzība MiFID.

Brokeri iesniedz Biržā uzdevumu Valdes lēmumā noteiktā formā. Uzdevumā jānorāda: 2. Biržas biedra kods un nosaukums; 2.

kā nopelnīt naudu par bitkoiniem no nulles

Brokeris var iesniegt uzdevumu par jebkura daudzuma finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu, ja Valde nav noteikusi ierobežojumus. Uzdevumu apvienošana brokerim nav atļauta.

Document 32014R0600

Valde var pieprasīt Biržas biedram naudas vai finanšu instrumentu nodrošinājumu iesniegtā uzdevuma izpildīšanai. Finanšu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas uzdevumā jānorāda tikai tāda cena, kas sakrīt ar kotēšanas soļiem. Kotēšanas solis ir mazākā iespējamā starpība starp divām atšķirīgām uzdevumos norādītām cenām.

bināro opciju stratēģijas 1 minūte

Kotēšanas soļi tiek noteikti ar Valdes lēmumu. Uzdevumā norādītā finanšu instrumentu pirkšanas cena ir augstākā cena, par kādu pircējs vēlas pirkt finanšu instrumentus. Uzdevumā norādītā finanšu instrumentu pārdošanas cena finanšu darījumu tirdzniecība zemākā cena, par kādu pārdevējs vēlas pārdot finanšu instrumentus.

Ja uzdevumā ir norādīts derīguma termiņš un uzdevums šajā termiņā netiek izpildīts, pēc šī termiņa beigšanās uzdevums kļūst nederīgs. Ja uzdevums derīguma termiņš nav norādīts, uzdevums ir derīgs tikai tajā tirdzniecības sesijā, kurā tas ir iesniegts.

Starpnieks Tev piešķir darījumu limitu pret Tavu drošības iemaksu, kura segs iespējamos zaudējumus. Kas ir jāzin?

Valde var noteikt datumu vai termiņu, pēc kura iesniegtie uzdevumi tiek uzskatīti par nederīgiem. Uzdevumu, kurš nav izpildīts vai ir izpildīts daļēji un kura derīguma termiņš nav beidzies, Brokeris var grozīt vai atcelt. Daļēji izpildītu uzdevumu Brokeris var atcelt tikai tādā apjomā, kādā tas nav izpildīts. Uzdevuma atcelšana pēc tā izpildes nav iespējama.

cik nopelna pieredzējis bināro opciju tirgotājs

Finanšu instrumentu cenas noteikšanas vispārējie principi 3. Finanšu instrumentu cenu nosaka cenu svārstību apgabala robežās, pamatojoties uz pieprasījumu un piedāvājumu.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Cenu svārstību apgabals ir pieļaujamās finanšu instrumentu cenas izmaiņas robežas vienas tirdzniecības sesijas laikā. Prasījuma finanšu instrumentiem cena tiek izteikta procentos, citiem finanšu instrumentiem naudā: latos vai ārvalstu valūtā.

Pēc katras tirdzniecības sesijas Birža paziņo katras finanšu instrumentu emisijas viena finanšu instrumenta vidējo svērto cenu, no kuras tiek rēķināts cenu svārstību apgabals nākamajā tirdzniecības sesijā Biržā.

kas ir moderns, lai nopelnītu naudu internetā

Centrālais tirgus 4. Centrālais tirgus ir finanšu instrumentu cenas noteikšana un darījumu slēgšana, koncentrējot iesniegtos pirkšanas un pārdošanas uzdevumus, lai noteiktu vienu cenu katrai finanšu instrumentu emisijai un nodrošinātu lielāko tirgoto finanšu instrumentu skaitu. Uzdevumus centrālajā tirgū var iesniegt, gan norādot konkrētu finanšu instrumenta cenu, gan nenorādot cenu vispār.

Ja cena nav norādīta, darījumi tiek slēgti par centrālajā tirgū noteikto cenu. Biržas Brīvajam sarakstam no Valde ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atcelt.

Vai joprojām meklējat mākleri, kuram varat uzticēties?

Nepārtrauktā tirdzniecība par noteiktu cenu 5. Pēc finanšu instrumentu cenas paziņošanas papildus tiek pieņemti finanšu instrumentu pirkšanas un pārdošanas uzdevumi par centrālajā tirgū noteikto cenu. Paziņojumā par uzdevumu pieņemšanu Birža norāda: 5.

naudas pelnīšana bitkoinos