Aprīkojuma piegādes līgumā, Please wait while your request is being verified...


Izmantošanas joma Šie līguma noteikumi ir attiecināmi uz tādu komponentu un aprīkojuma pārdošanu, ko pārdod un piegādā Yeinternational SIA. Šie noteikumi neattiecas uz aģentu darījumiem, kam tiek piemēroti ražotāja pārdošanas noteikumi.

Līgums tika parakstīts 7. Iegādājoties šos dzelzceļa vagonus, NCTD varēs būtiski palielināt apkalpošanas biežumu līdz 30 minūšu braucieniem un sākt labā stāvoklī nomainīt pašreizējos mantotos COASTER autobusus un kabīnes automašīnas nākamajos gados. NCTD ir arī iespēja iegādāties līdz 27 papildu automašīnām, lai atbalstītu tās pašreizējās labā remonta vajadzības. Virzieni starp vilcieniem svārstās no 45 līdz 60 minūtēm pīķa laikā un vairāk nekā 3. Maksimālā perioda frekvences tiks palielinātas līdz 30 minūtēm uz priekšu, un ārpus pīķa perioda frekvences līdz 60 minūtēm uz priekšu.

Līgums Līgums starp pārdevēju un pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad - puses ir parakstījušas rakstveida līgumu piegādes līgums ; - pircējs ir piekritis pārdevēja izteiktajam rakstveida vai mutvārdu piedāvājumam; - pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, pamatojoties uz piedāvājumu, vai arī apstiprinājis pasūtījumu bez piedāvājuma, vai arī tādu kas atšķirās no piedāvājuma. Atbildība par zaudējumiem pāriet pircējam brīdī, kad preces ir nodotas pircējam vai pārvadājumu uzņēmumam.

Pārdevējs var apdrošināt piegādi uz pircēja rēķina; šādā gadījumā par apdrošināšanas izmaksām tiek izrakstīts atsevišķs rēķins. Piegādes laiks 4. Ja nav notikusi vienošanās par piegādes laiku, to nosaka pārdevējs, izņemot 4.

Kas ir preču piegādes līgums? - Uzņēmējdarbība

Ja vien nav noteikts citādi, tad piegādes laiks tiek skaitīts, sākot no vēlākā no turpmāk minētajiem variantiem: a līguma noslēgšanas dienas datums; b dienā, kad cita ražotājvalsts vai Somijas oficiālās iestādes informē pārdevēju par derīgas importa licences vai ražotāja eksporta licences vai atļaujas izdošanu, ja vien tāda ir nepieciešama; aprīkojuma piegādes līgumā dienā, kad pārdevējs saņem līgumā minēto aprīkojuma piegādes līgumā, kas ir jāveic pirms ražošanas uzsākšanas.

Gadījumos, kad piegādes laiks ir ierobežots, ja ir pagājušas divas trešdaļas minētā piegādes laika, abām līguma pusēm ir tiesības rakstveidā pieprasīt pretējai pusei vienoties par noteiktu precīzu piegādes laiku. Ja par piegādes laiku nav panākta vienošanās, abām līguma pusēm sešus mēnešus pēc līguma noslēgšanas ir tiesības veikt iepriekšminētās darbības.

Pārdevējam ir pienākums informēt pircēju par kavējumu nekavējoties vai uzreiz pēc informācijas saņemšanas par kavēšanos, vienlaikus norādot kavēšanās iemeslu un informējot par jauno piegādes datumu.

Pierakstīties informatīvam izdevumam

Ja preču ražotājs vai uzņēmums, no kura pārdevējs preces iepērk, nav izpildījis savu līgumu un tādēļ tiek kavēta pārdevēja veiktā piegāde, pārdevējam nav pienākuma kompensēt jebkādus šajā saistībā pircējam radušos zaudējumus. Taču pārdevējam nav pienākuma izpildīt līgumu, ja tam pastāv šķērslis, ko pārdevējs nav spējīgs novērst, vai arī ja līguma izpildes nodrošināšanai ir jāveic darbības, kas ir nesamērīgas ar pircēja ieguvumu gadījumā, ja pārdevējs izpildītu līgumu.

strādāt pie iespējām

Ja minētais šķērslis saprātīgā termiņā pārstāj eksistēt, pircējam ir atļauts pieprasīt pārdevējam izpildīt līgumu. Piegādes termiņš beidzas, kad preces tiek izvestas no pārdevēja noliktavas vai kad pārdevējs informē, ka tās ir gatavas piegādei.

Pārdevēja atbildība neaatiecas uz no tā izrietošajiem pircēja zaudējumiem. Daži katalogā iekļautie mūsu produkti ir pieejami mūsu pasūtītāja atsevišķi norādītā piegādes termiņā, un tiem ir noteikts minimālais piegādes apjoms. Ziemas sezonā septembrī—maijā pasūtījumi, kas no pirmdienas līdz ceturtdienai ir veikti līdz pulksten Piegāde 5.

Kreisās izvēlnes galvenā rubrika

Preces ir uzskatāmas par piegādātām brīdī, kad tās ir nosūtītas pircējam vai kad tiek paziņots, ka tās ir gatavas piegādei, un pircējam tās ir jāsaņem no pārdevēja vai no pārdevēja norādītās vietas, — saskaņā ar līgumu.

Pircējam nav tiesību atteikties pieņemt daļēju piegādi, ja vien puses nav rakstveidā vienojušās citādi. Riska atbildība pāriet pie pircēja pēc preču piegādes.

Cenas 6. Cenās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis un piegādes iepakojums pārdevēja objektā Vantā. Cenas attiecas uz daudzumiem saskaņā ar piegādātāju rūpnīcas iepakojumiem, ja vien puses rakstveidā nav vienojušās citādi.

Piegādes - - TED Tenders Electronic Daily

Pārdevējs patur tiesības mainīt cenrādī norādītās cenas bez atsevišķa paziņojuma. Ja mainās muitas nodeva, pievienotās vērtības nodoklis, cits ar piegādi saistīts nodoklis vai nodeva aprīkojuma piegādes līgumā ja šāds maksājums tiek piemērots papildus saskaņā ar tiesību aktiem, vai ja oficiālās interpretācijas dēļ iepriekš nepiemērots nodoklis vai maksājums saistībā ar piegādi tiek noteikts kā maksājams, attiecīgi mainās arī piegādes cena.

Saistības attiecībā uz valūtu Visas preces tiek pārdotas tikai EUR valūtā.

Maksājumu noteikumi Maksājumu noteikumi pēcapmaksas klientiem ir atbilstoši noslēgtajam līgumam. Citiem pircējiem ir jāveic bez skaidras naudas maksājums. Interneta veikala pasūtījumiem minimālā pasūtījuma vērtība ir 10 eiro bez nodokļa. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs Kā maksājumu apstrādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējs darbojas Paysera Latvia SIA. Paysera Latvia rēķinā tiks norādīts kā saņēmējs, un Paysera Latvia nosūtīs maksājumu pārdevējam.

Piegādes - 91822-2017

Paysera Latvia ir pilnvarota maksājumu iestāde. Ar maksājumu atmaksu saistītajos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar tās interneta vietnes uzturētāju, kurā veicāt maksājumu. Tīmekļa bankas Paysera Latvia nodrošina ar tīmekļa bankām saistītus maksājumu pārskaitīšanas pakalpojumus sadarbībā ar Latvijas bankām un kredītiestādēm. Patērētājam pakalpojums tiek nodrošināts tieši tāpat kā tradicionālie tīmekļa maksājumi.

Video: Vebinārs: Distances tirdzniecība 2022, Janvāris

Piegādes izmaksas Maksa par piegādes un iepakojuma izmaksām tiek iekasēta to faktiskajā apmērā, taču ne mazāk kā desmit eiro bez nodokļa. Papildus samaksa desmit eiro bez nodokļa tiek iekasēta, izrakstot rēķinu piegādēm, kuru vērtība ir mazāka nekā 50 eiro bez nodokļa.

Maksājums par maza apjoma piegādi netiks iekasēts, ja būs veikti pasūtījumi interneta veikalā ar priekšapmaksu.

kā var nopelnīt naudu sēžot

No jauniem klientiem tiks iekasēta vienreizēja papildmaksa septiņi 7 eiro bez nodokļa. Informācija par produktiem un konfidenciāla informācija Informācija pārdevēja vai pārdevēja piegādātāju katalogospiemēram, tehniskās specifikācijas, izmēri, cenas utt. Visi piegādātāja un pircēja rasējumi un tehniskie dokumenti, kas ir nepieciešami produkta vai tā daļas ražošanai un ko viena līguma puse ir nodevusi otrai pirms vai pēc līguma noslēgšanas, paliek nodevušās puses īpašumā.

To saņēmējs nedrīkst bez nodevušās puses rakstveida atļaujas izmantot, kopēt vai pavairot trešās personas vajadzībām vai nodot tos, vai jebkādā citā veidā sniegt par tiem informāciju trešai personai. Jebkuru pārdevējam sniegto informāciju var izmantot mārketinga nolūkos. Informācija netiks pārdota vai nodota trešām personām. Ja vēlaties liegt savas informācijas nodošanu tirgvedības marketinga nolūkiem, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu yeint yeint.

Garantija: atbildība par produktu defektiem Pārdevējs apņemas novērst jebkādus izejmateriālu un ražošanas defektus, nodrošinot garantijas remontu brāķētam produktam bez maksas vai vietā piegādājot jaunu produktu.

Kas ir preču piegādes līgums? Video: Vebinārs: Distances tirdzniecībaJanvāris Video: Vebinārs: Distances tirdzniecībaJanvāris Preču piegādes līgums, kas ir viens no pirkuma līguma variantiem, ir dokuments, kas regulē attiecības starp piegādātāju un pircēju. Saskaņā ar līguma noteikumiem piegādātājs līdz dokumentā norādītajam laikam piekrīt nodot preces pircēja īpašumā, kurš, savukārt, piekrīt pieņemt preces un samaksāt par to līgumā norādīto naudas summu.

Jebkādi bojāti produkti pircējam ir nekavējoties jāatdod pārdevējam pārbaudes veikšanai. Atdotajam produktam ir jāpievieno attiecīgā pārdevēja pavadzīmes kopija, kā arī pircēja defektācijas akts, kurā ir norādīts produkta atdošanas iemesls. Pircējam arī jānorāda atdotā produkta numurs un jānorāda pārdevēja pārstāvis, ar kuru ir saskaņots attiecīgais jautājums. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas ir radušies nepareizas uzglabāšanas,lietošanas vai projektēšanas un izmēru u.

Par korozijneizturīgu produktu izvēli atbildīgs ir pircējs, ja vien jautājums nav rakstveidā saskaņots citādi. Ar bojātu produktu atdošanu saistītās izmaksas sedz pircējs, bet ar salabotu produktu vai jaunu aizstājējproduktu piegādi saistītās izmaksas sedz pārdevējs.

Produktiem, kas ir atdoti un pēc tam salaboti, vai jauniem aizstājējproduktiem pārdevējs sniedz garantiju atbilstoši sākotnējam garantijas termiņam, pieskaitot tam laiku, kad defekta dēļ nav bijis iespējams izmantot preces.

Iepirkuma procedūra "Elektroenerģijas laboratorijas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana"

Pārdevēja atbildība par preču defektu aprobežojas ar garantiju, un pārdevējam nav pienākuma kompensēt nekāda veida netiešos zaudējumus. Atbildības par produktiem ierobežojums Vairāki starptautiski komponentu ražotāji savos datu formas opcijas un citā informācijā par produktu aizliedz izmantot savus produktus kā kritiski aprīkojuma piegādes līgumā komponentus dzīvības uzturēšanas vai ķirurģijas implantos bez ražotāja skaidras rakstveida piekrišanas.

Pircējs ir atbildīgs par visām sekām, ja netiek ievērots iepriekš norādītais aizliegums. Pasūtījuma atcelšana Pircējs var atcelt pasūtījumu tikai ar pārdevēja piekrišanu.

slepeno bināro opciju stratēģija

Atceļot jau saskaņotus un noliktavā pieejamus produktus, ir iespējama naudas atmaksa ne vairāk kā septiņdesmit 70 procentu apmērā. Pārdevējs nevar pieņemt pasūtījuma atcelšanu attiecībā uz tādiem produktiem, ko pārdevējs kā aģents ir speciāli iepircis pircējam. Pārdevējs var atteikt pēc-pārdošanas apkopi, ja preces vertība pret pasūtījumu ir ļoti maza. Strīdi Jebkurš strīds, domstarpībakas var rasties ar darījumu vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Komersantu šķīrējtiesā, rakstveida procesā, 1 šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu un spēkā esošo likumdošanu, pieņemot, ka, ja atbildētājs nesniedz atsauksmi uz prasību, tad atbildētājs pilnībā atzīst iesniegto prasību.